Comunitats de propietaris

Finques Catalonia

En Assessoria i Finques Catalonia, som Administradors de Finques a Barcelona i estem especialitzats en Gestió de Comunitats de Propietaris, Serveis Immobiliaris, Gestió Immobiliària i Assessoria Jurídica.

Oferim els següents serveis

• Constitució de Comunitats de Propietaris (Juntes Constitutives, redacció d’Estatuts i Normes de Règim Intern, legalització Llibre d’Actes i sol·licitud NIF a Hisenda).

• Gestió econòmica de la Comunitat (confecció de pressupostos i comptes anuals, reclamacions de rebuts pendents, gestió judicial de rebuts impagats).

• Convocatòria i assistència a les reunions, enviament d’Actes amb acords, execució ràpida d’aquests.

• Pagament i control de subministraments, manteniments comunitaris i impostos.

• Assegurances (pòlisses, tramitació de sinistres i seguiment dels mateixos).

• Pagament de nòmines a empleats de Comunitats; liquidació d’assegurances socials i impostos davant d’Organismes.

• Tramitacions de subvencions d’obres de façanes, celoberts, terrats, etc. davant dels Organismes Oficials.

• Assessorament en matèria d’obres (Arquitectes, Industrials , sol·licituds de pressupostos d’obres, Certificat de Seguretat dels edificis, etc.)

• Assessorament actualitzat de les normatives legals que afecten les Comunitats de Propietaris.

• Cada Comunitat està tutelada per un equip format per un Oficial responsable i una administrativa, que compten amb el suport dels diferents Departaments del despatx.

• Efectuem les Juntes a les sales habilitades a aquest efecte en el nostre despatx o ens desplacem a la pròpia finca per efectuar-les.

Necessites més informació?

Contacta’ns!

Escriu-nos ara i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible per a aclarir totes les teves inquietuds.