La vigent normativa sobre Protecció de Dades, amb el pas dels anys ha anat aclarint i ajustant els drets i obligacions de les diferents entitats afectades per l’esmentada normativa.
Las comunidades de propietarios, como responsables de los datos generados por sí mismas como organizaciones, están obligadas a seguir unos estrictos procedimientos de gestión y control, destacando:

– Inscriure’s com a entitat obligada i tramitar l’alta dels respectius fitxers de la comunitat davant l’Agència Estatal de Protecció de Dades i notificar les seves corresponents modificacions

– Elaborar un Document de Seguretat, revisant i adaptant periòdicament els protocols i el seu contingut

– Establir i tramitar documents de confidencialitat con les diverses empreses conservadores de l’immoble respecte als seus empleats

En els últims anys, l’augment de la morositat en les comunitats de propietaris és focus de conflictes. I les sancions en Protecció de Dades més elevades per a les comunitats tenen el seu origen en anomalies en el compliment de l’esmentada normativa a conseqüència de denúncies presentades per propietaris que no estan al corrent en el pagament de les seves quotes.
Davant la complexitat que suposa controlar, adequar i complir amb la legislació vigent a cada moment, atenent de manera permanent els dictamens i les resolucions publicades per l’Agència Estatal de Protecció de Dades, Assessoria i Finques Catalonia S.L , a través de l’empresa Conversia, revisarà, adaptarà i actualitzarà any rere any, i de manera permanent, el compliment obligatori de l’esmentada normativa.
A més, Conversia proveïrà per a la comunitat un servei de defensa jurídica davant possibles reclamacions en matèria de Protecció de Dades i otorgarà en la comunitat certificat de comformidad, així com document de cobertura per pòlissa de responsabilitat civil davant possibles sancions per part de l’Agència de Protecció de Dades.